Saturday, March 10, 2012

How to read Hindi, Marathi and Nepali scripts in Android.

My Motoglam (XT800W) does not support Hindi/Nepali script. I tried to download several APKs but all in vain. Today I found a useful trick to read Hindi/Marathi/Nepali script.

1. ओपेरा मीनी ब्राउजर इन्स्टल करें । (ओपेरा मिनि ब्राउजर इन्स्टल गर्नुहोस्, Install Opera mini browser.)

2. ओपेरा स्टार्ट कर के
एड्रेसवार मे config:  टाइप करें । (ओपेरा खोलेर एड्रेसवारमा config: टाइप गर्नुहोस् । Type config: in address bar.)
3.
"Use Bitmap fonts for complex script को YES करें । ("Use Bitmap fonts for complex script मा YES बनाउनुहोस् ।" "Change Use Bitmap fonts for complex script" to YES.)

4. अब हीन्दी और मराठी भाषाकी  वेब  साइट आप पढ सक्ते है । (अब नेपाली भाषामा लेखिएका सबै साइटहरू पढ्न सक्नुहुन्छ ओपेरा व्राउजरमा । Enjoy your reading.)

1 comment: